Wat betekent AVG voor ons als ticketservice en voor jou als organisator?

AVG ik ben aanwezig

Privacy: de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn (Van Dale). In een wereld die digitaliseert is het hard nodig dat we beschermd worden in wat we online allemaal uitspoken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming – die vanaf 25 mei geldt – gaat hiervoor zorgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG vervangt onze huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en heeft als doel om persoonsgegevens nog beter te beschermen en dit in de gehele EU gelijk te trekken. Het houdt in dat organisaties nog duidelijker moeten maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor deze gegevens gebruikt worden en hoe lang deze data bewaard wordt. Wanneer een persoon vraagt inzage te geven in opgeslagen data, dan moet de betreffende organisatie aan dit verzoek voldoen.

In ’t kort

Met AVG krijgen burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens, wat hiermee gebeurt en ze mogen hun toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Ook mogen burgers (jouw bezoekers) gebruik maken van het recht om vergeten te worden bij alle organisaties (onze klanten) die hun gegevens hebben ontvangen via Ik Ben Aanwezig.

Wat betekent het voor ons als tussenpersoon?

Ik Ben Aanwezig is tussenpersoon tussen organisator en bezoeker. Voor ons is het al vijf jaar taak om met grote zorg om te gaan met de privacy en de gegevens van bezoekers. Om deze te beschermen hebben we een digitale beveiliging en versleuteling van persoonsgegevens en beide voldoen aan strenge eisen. De nieuwe wet AVG zet ons weer even op scherp, wat resulteert in een kritische beoordeling van de veiligheid die we willen garanderen.

Een ander (wat tastbaarder) onderdeel is de versoepeling van het nu nog verplicht invullen van bepaalde persoonsgegevens in het bestelproces van onze ticketshop. Het invullen van een geboortedatum of geslacht wordt straks optioneel. Waar het voor de bezoeker bijvoorbeeld nu nog verplicht is om geboortedatum en geslacht in te vullen, wordt ‘t invullen hiervan straks optioneel.

Wat betekent het voor jou als organisator?

Voor jou als organisator is het zaak het recht op privacy te respecteren, wanneer een bezoeker aangeeft zich hierop te willen beroepen. Als iemand na afloop van een evenement aangeeft dat persoonlijke gegevens verwijderd dienen te worden, zullen wij de betreffende bezoeker als anoniem markeren. Wij hebben een beveiligde database en hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens te anonimiseren wanneer jouw bezoeker daar om vraagt.

Het is vanaf dan niet meer mogelijk om diens gegevens te downloaden in een NAW export van je evenement. Maak je na anonimisering toch gebruik van deze gegevens (bijvoorbeeld vanuit een eerdere export van deze gegevens), om bijvoorbeeld een nieuwsbrief of aankondiging van je nieuwe evenement te versturen, ben je in principe in overtreding van de wet. Zorg er dus voor dat je altijd actuele gegevens gebruikt.

Wat betekent het voor de bezoeker?

Voor de bezoeker betekent het dat er gehoor wordt gegeven aan de behoefte meer anonimiteit te krijgen bij zaken als online aankopen. Minder randzaken en een vrijere markt, waar je als bezoeker zelf de keus maakt wat je wel of niet deelt met een organisatie.

En nu?

Wij werken momenteel aan de vernieuwde privacyverklaring en zijn enkele kleine wijzigingen aan ‘t plannen voor het ticketsysteem. Als het zover is krijg je vanzelf bericht via ons Miniblog in de Admin!

Wil jij ook tickets verkopen en gebruik maken van ons online ticketsysteem? Zie hier nog meer informatie, meld je direct gratis aan of klets met onze accountmanagers. Benieuwd wat klanten van ons vinden? Bekijk dan de beoordelingen in Kiyoh.